Rapelling eller erhvervsklatring?

Når folk ser os arbejde på en bygning, leder de fleste tanker hen på begrebet rapelling. Men den teknik som Rebteknikeren anvender betegnes som erhvervsklatring og adskiller sig på mange punkter fra rapelling.

Forskellen på erhvervsklatring og rapelling

Rapelling og erhvervsklatring er begge teknikker, som kan anvendes til at arbejde i højden. De bliver derfor ofte anset som værende ens. Dog adskiller de sig på mange væsentlige punkter.

Ved rapelling er udstyret for eksempel ikke lige så komfortabelt som ved erhvervsklatring. Her har man blot en lårsele, som efter forholdsvist kort tid vil være ubehagelig at opholde sig i. Ved erhvervsklatring er selen langt mere komfortabel. Her er selen designet til, at man kan arbejde i højden i lang tid ad gangen.

Dertil kan en erhvervsklatrer bevæge sig op, ned og til begge sider. En rapelle håndværker har derimod kun mulighed for klatring ned ad rebet.

Uddannelse

Den vigtigste forskel på rapelle håndværkere og erhvervsklatring er uddannelsen. Rapelling kræver ikke en decideret uddannelse men blot en instruktion. Ved erhvervsklatring gennemgår alle som minimum et 5-dages kursus. Dette gør, at klatreren kan færdes sikkert og nemt i rebet.

Fordele

Vi anbefaler erhvervsklatring frem for rapelle håndværk. Erhvervsklatring er mere fleksibelt i bevægelserne, og håndværkerne kan arbejde længere tid ad gangen. Med erhvervsklatring vil man desuden kunne udføre flere typer opgaver. Metoden er derfor den optimale at vælge, når der skal udføres arbejde i højderne.

Kontakt

Ønsker du yderligere information om forskellen på de to former for klatring, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 2090 2810 eller via vores kontaktformular.

Du kan også læse mere om erhvervsklatring.