Fyldte tagrender i baggård

Tagrenderne bliver med tiden fyldte med blade og andet som stopper nedløbet til.​
​Denne opgave er vanskelige at løse, hvis man bor i en etageejendom hvor, det er umuligt for vicevært eller beboer at få adgang til tagrenden.
At få renset tagrender i byens baggårde kan derfor være en bekostelig affære, da adgangen hertil ofte er vanskelig.
​Lifte har tit svært ved at løse opgaven og stilladset koster en formue i leje, opsætning og nedtagning.
​Derfor bliver tagrenderne ofte nedprioriteret og forsømt.

​​

Fyldte tagrender laver store skader på ejendommen.

Kan vandet ikke ledes væk igennem nedløbet, løber vandet ud over tagrender og ned over facaden. Vi oplever tit skader i facaden, hvor vandet er løbet over tagrendens kanter og løsnet puds i facaden.
Er tagrenden fyldt med blade og vand til vinter, vil tagrenden​ sprænge når frosten sætter ind.
​Vores murer kan nemt reparere facaden, hvor denne er ødelagt og rense eller reparere tagrenden, hvis dette er nødvendigt.

knap-tagrender