Uddannelsen som IRATA rebtekniker

For at blive erhvervsklatrer, skal man være i god fysisk form. Uddannelsen tager typisk 3-5 år afhængig af, hvor hurtigt man får arbejdstimer i logbogen.
Du kan dog tage din Level 1 og arbejde under supervision af en L3 på 5 dage.

Level 1

Som kursist skal du på 5 dage lære at anvende en række klatreteknikker, som gør, at du kan færdes sikkert og nemt i rebet.
På eksamensdagen vil en assessor blive fløjet ind. Han skal vurdere, hvorvidt du kan arbejde i reb og overholde IRATAs krav til sikkerheden. Kravene til sikkerheden er strikse. Derfor er det ikke unormalt, at nogle kursister dumper.

Level 2

Efter hver arbejdsdag som erhvervsklatrer skal timerne i rebet logbogførers. Efter 1000 timer i selen kan eleven tage et modul som level 2′er.
Dette består af endnu en uges intensiv uddannelse, som viderebygger på elevens erfaringer. Efter endt forløb skal eleven eksaminernes i de ting, som forventes af en level 2′er uden fejl.

Level 3

Efter yderligere 1000 timer i logbogen kan en level 2′er tage modulet som level 3′er. Efter endt kursus skal eleven igen eksaminers af en godkendt IRATA supervisor.
Som level 3′er kan man nu ansættes som rigger. Level 3′eren har nu nok erfaring og uddannelse til at have ansvaret for andre erhvervsklatrere på pladsen.
Den tilsynsførende har nu ansvaret for den overordnet sikkerhed, og en del af hans job er at udarbejde en method statement og risikoanalyse, hvilket svarer til en udvidet version af en APV.

Uddannelse til rebtekniker